Via Dinarica HR-W-08 Spojni put Kapela – Velebit

Spojni put Kapela – Velebit

Via Dinarica HR-W-08

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Bijela linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Na ovoj etapi najzanimljivija je skupina Kolovratskih stijena, s kojih se pruža lijep vidik prema moru. Kolovratske stijene pružaju se južno od skupine Samarskih i Bijelih stijena, kao osamljeni greben na samome rubu Velike Kapele, tamo gdje se njezini pristranci počinju spuštati prema moru. Stjenoviti vršni dio grebena Kolovratskih stijena dugačak je oko 1 km. Kolovratske su stijene među planinarima manje poznate jer ih ljepotom i visinom zasjenjuju Bijele i Samarske stijene, no čar im je upravo u osamljenosti i blizini mora.
Od »Zelene kuće« markacije idu kratko cestom a zatim se strmo uspinju na prijevoj pod Kolovratskim stijenama. S druge strane prijevoja, put se strmo spušta na asfaltnu cestu, gdje lijevo skreće spojni put Kapela – Velebit (8 h do Vratnika), a desno se cestom nastavlja markacija Kapelskog planinarskog puta prema Viništu i Klenovici.
Planinarske markacije na nekadašnjem spojnom putu Kapela – Velebit se više ne održavaju pa je potreban dodatan oprez, no orijentacija nije teška. Na daljnjem putu treba pratiti smjer ceste prema jugu i zapadu, za selo Alan. Od tog sela širom cestom put se nastavlja dalje u južnom smjeru 4 kkm u selo Krivi Put, gdje je planinarsko sklonište. Od Krivog Puta pratit ćemo markirani planinarski put Senjske planinarske obilaznice prema prijevoju Vratnik, od kojega počinje planina Velebit.

  • planinarsko sklonište Zelena kuća
  • Kolovratske stijene
  • selo Alan
  • Krivi Put, s planinarskim skloništem
  • Vratnik

Otvori kartu u novom prozoru