Via Dinarica HR-W-21 Promina – varijanta Bijele linije

Promina – varijanta Bijele linije

Via Dinarica HR-W-21

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Bijela linija Via Dinarice | Iduća etapa »

U prostranom području uz rijeku Krku zapadno od Knina nalazi se zanimljiva planina Promina. Prominska varijanta bijele linije Via Dinarice omogućava upoznavanje središnjeg dijela toka rijeke Krke, upoznavanje planine Promine i prelazak preko slikovitog vrha Kijevskog Bata prema Kijevu, gdje se ponovno spaja na središnju trasu puta.
Prominska varijanta započinje cestovnim odvojkom s ceste Gračac Knin (prema Benkovcu, Zadru i Kistanju). Nakon 11 km južno je odvojak ceste prema Oklaju i Drnišu. Tom se cestom spuštamo u atraktivan kanjon rijeke Krke, prelazimo rijeku nizom od nekoliko mostova a zatim se u zavojima uspinjemo ponovno na visoravan i njome upućujemo dalje prema Drnišu.
Cesta i markirani planinarski put prema planinarskom domu na Promini započinje u selu Lišnjaku na jugozapadnoj strani planine, na cesti prema Drnišu. Od Lišnjaka do planinarskog doma Promina stiže se za 2 sata uspona.
Promina je razmjerno malena osamljena planina smještena poput otoka na skradinsko-kistanjskoj zaravni. Iako pripada dinarskom vapnenačkom gorju, njezine su stijene posebne građe, poznate u geološkoj struci pod imenom prominske naslage. Biljne i životinjske okamine u laporima Promine, odavna su predmet živoga stručnog zanimanja. Promina je jedina dalmatinska planina bogata rudom. Nekadašnji ugljenokopi danas su iscrpljeni, ali postoje nalazišta boksita čak i u blizini vrha. Na obroncima planine bio je u davnini grad Promona, najvažnija utvrda ilirskog plemena Liburna. Na sjeverozapadnom podnožju Promine kod Oklaja ima vrijednih rimskih ostataka, ali su najznamenitiji brojni arheološki nalazi iz početnog razdoblja hrvatske države, npr. Biskupija s pet crkvi, zadužbina kneza Muncimira iz 895. godine u Uzdolju. Tijekom Domovinskog rata vršni dio Promine bio je zahvaćen ratnim djelovanjima. Zbog toga se za planinarenje do vrha preporučuje isključivo hodanje cestom koja je potpuno sigurna za kretanje.
S Promine se markiranim putom spuštamo u Siverić, gdje je željeznička stanica. Cesta preko polja vodi kroz selo Parčić prema Vrlici, postupno se uspinjući travnatim terenom na prijevoj na kijevskom Kozjaku. S prijevoja je orijantacijski lako doći na vrh Kijevski Bat, odakle se pruža pregledan vidik na planinu Dinara. Markirani put se s vrha Kozjaka spušta u Kijevo, a odatle se cestom preko polja lako stiže do izvora Cetine i spoja s glavnom trasom bijele linije Via Dinarice.
Otvori kartu u novom prozoru