Postani partner!

Postani partner i predstavi svoju ponudu smještaja, prehrane, izleta i outdoor aktivnosti!

Partnerstvo obuhvaća objavu detaljnih podataka o ponudi smještaja, prehrane, izleta i outdoor aktivnosti na interaktivnoj karti Via Dinarica i najvećoj svjetskoj platformi za planiranje outdoor aktivnosti Outdooractive.com, banner na webu viadinarica.hr te objavu podataka u tiskanim vodičima, brošurama i vodičima po putu Via Dinarica.


Golden Class Memberhip
Zlatna članarina
• turističke agencije
• hoteli
• restorani
• trgovine

članska prava prema Statutu UVDC + objavljivanje fotografija, opisa, kontakta, linka na web-stranicu na web platformi viadinarica.com i outdooractive.com (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku)

2000 kn/god


Silver Class Memberhip
Srebrna članarina
• ponuđači smještaja
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva / OPG
• ponuđači outdoor usluga
• obrtnici
• turistički vodiči

članska prava prema Statutu UVDC + objavljivanje fotografija, opisa, kontakta, linka na web-stranicu na web platformi viadinarica.com i outdooractive.com (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku)

700 kn/god


Bronze Class Memberhip
Brončana članarina
• udruge za turizam, sport, kulturu, zaštitu okoliša ili održivi razvoj
• turističke zajednice gradova i općina

članska prava prema Statutu UVDC

300 kn/god


Plaćanjem članarine za 2 godine odobrava se 15 % popusta.

Plaćanjem članarine za 3 godine odobrava se 30 % popusta.

Pravo korištenja zaštićenog žiga “Via Dinarica”, fotografija, zemljovida, tekstova i drugih autorskih materijala koji su vlasništvo Udruge Via Dinarica Croatia, u komercijalne svrhe (komercijalni turistički proizvodi, ponude putovanja i slično), nije obuhvaćeno osnovnim paketom članarine te se ugovara izravno, u skladu s pravilima i vizijom Via Dinarice.