Učlani se!

Učlani se!

Članovi udruge Via Dinarica Croatia mogu biti fizičke i pravne osobe.

  • Pridruženim članom Udruge postaje se popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine. Pridruženi član je osoba koja podupire rad udruge, ali ne sudjeluje u odlučivanju u tijelima Udruge.
  • Redovni član može postati osoba koja je najmanje jednu godinu djelovala kao pridruženi član Udruge , kao i svaki osnivač udruge. O imenovanju stalnih članova odlučuje Skupština.
  • Za počasnog člana može se izabrati redovni član koji je posebno zaslužan za rad Udruge. Počasni član ima prava kao i stalni član ali je oslobođen obveze podmirivanja članarine.

Godišnja članarina iznosi 100 kuna, a uplaćuje se izravno na račun IBAN HR9424840081107649223, uz upisan OIB u rubrici “Poziv na broj odobrenja”, ili ovlaštenoj osobi na sastancima Udruge. Potvrdu o uplati članarine pošaljite na e-mail info@viadinarica.hr.


Član Udruge ima pravo:

  • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
  • iznositi prijedloge, mišljenja i sugestije,
  • koristiti se opremom i drugim sredstvima kojima Udruga raspolaže,
  • koristiti povlastice koje proizlaze iz udruživanja Udruge u saveze, zajednice i mreže udruga,
  • biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Udruge i njezinih tijela.
  • koristiti i druga prava uređana posebnim odlukama.

Osim navedenih članskih prava, stalni članovi imaju pravo djelovati u tijelima Udruge te birati i biti birani na dužnosti u Udruzi.

Pozivamo vas da se učlanite i uključite u projektne aktivnosti Via Dinarice!