Udruga Via Dinarica Croatia

Udruga Via Dinarica Croatia

Via Dinarica Croatia je neprofitna udruga za promociju planinskog turizma i unaprjeđenje socijalnog partnerstva na području Dinarida.

Ciljevi Udruge su:

  • razvijanje i promicanje planinskog turizma na području Dinarida;
  • potpora društvenom i gospodarskom razvoju brdsko-planinskih područja osnaživanjem poduzetničkih inicijativa lokalnog stanovništva;
  • očuvanje tradicionalnih djelatnosti te podrška pokretanju novih turističkih proizvoda i usluga u brdsko-planinskim područjima;
  • uređenje, održavanje i unaprjeđenje turističke, sportske, rekreacijske, planinarske i druge infrastrukture i ponude;
  • očuvanje i promicanje prirodne i kulturne baštine;
  • razvijanje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša i prirode;

Sjedište:
Udruga Via Dinarica Croatia, Ivanićgradska 59a, 10000 Zagreb, Croatia

Mail adresa:
info@viadinarica.hr

Telefon za kontakt:
Valentina Futač, +385 91 50 05 527

OIB:
86309148640

Žiro-račun:
IBAN HR9424840081107649223