Via Dinarica HR-B-13 Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka

Via Dinarica HR-B-13

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Plava linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Iako Krka ima razmjerno kratak tok, sama rijeka i područje uz nju obiluju brojnim prirodnim i kulturno-povijesnim atrakcijama. Gotovo na svakom kilometru rijeke znatiželjnog će posjetitelja oduševiti nešto jedinstveno i posebno – tu je sedam velikih i nebrojeno mnogo manjih slapova, ostaci rimskog logora s amfiteatrom, zanimljiv samostan s vrijednom zbirkom dokumenata na minijaturnom otoku, manastir iznimne povijesne važnosti, kompleksi starih mlinica, najstarija hidroelektrana u Europi… Sve to, ali i mnogo više od toga, stiješnjeno je u uskom zelenom kanjonu, strmo usječenom u krševitu i pustu krajoliku ili skriveno na njegovim rubovima.
Donji dio toka Krke, kojim prolazi Via Dinarica, zaštićen je kao nacionalni park. Najimpresivnije i najposjećenije točke u Nacionalnom parku Krka su slapovi Skradinski buk i Roški slap, te otočić Visovac u sredini jezera Visovca. Na otočiću su crkva i franjevački samostan, u kojemu se čuva vrijedna zbirka knjiga i umjetnina, među ostalim i 620 osmanskih dokumenata. Skradinski se buk ubraja među najljepše sedrene slapove u Europi. Sastoji od 17 sedrenih stuba, koje se pružaju na 800 metara dužine. Moguće ga je razgledati u šetnji stazama i mostovima. Na Skradinskom buku nalaze se i etnografska zbirka i stare mlinice (vodenice). Hidroelektrana Jaruga ispod Skradinskog buka druga je najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi (otvorena je 1895., samo tri dana nakon prve svjetske hidroelektrane na Niagarinim slapovima).
Svoj put prema moru Krka završava kod Skradina, jednog od najstarijih mjesta na hrvatskoj strani Jadrana, s prvim spomenicima koji datiraju još iz 4. st. prije Krista. To je gradić pravoga dalmatinskog duha, s nautičkom marinom.

  • Šibenik
  • Skradin
  • Nacionalni park Krka

Otvori kartu u novom prozoru