Via Dinarica HR-B-16 Mosor

Mosor

Via Dinarica HR-B-16

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Plava linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Mosor je visoka krševita planina koja dominira prostorom između Splita i Omiša. Od Kozjaka je odijeljena duboko usječenim grlom Klis, a na jugoistoku se pruža do rijeke Cetine. Najviši vrh Veliki Kabal visok je 1339 m, a ukupna dužina cijele planine je 25 km. Glavnu okosnicu čini izrazit kamenit hrbat, bijel od golog vapnenca, s kojeg se na obje strane spuštaju strme stjenovite padine. Sjevernu padinu odlikuju brojne škrape, duboke vrtače i krške jame, a južnu padinu terasaste udoline.
Glavni greben ima tri cjeline. Zapadni dio Mosora čini dio grebena koji se proteže od Klisa do Ljubljanskog prijevoja, a najviši na tom dijelu su vrhovi Debelo brdo, Plišivac i Kunjevod. Središnji, najviši i najposjećivaniji dio Mosora je područje oko istaknutoga grebena na kojem se ističu vrhovi Ljubljan i V. Kabal. Istočni Mosor pruža se od prijevoja Ljuto kame sve do rijeke Cetine, a na njemu se nižu vrhovi Botajna, Sv. Jure (Kozik) i Lišnica.
Via Dinarica s Klisa se uspinje na Mosor planinarskim putom koji vodi na vrh Debelo brdo, a zatim ide do planinarske kuće Lugarnica (1:30 h) i planinarskog doma »Umberto Girometta« (2 h), pogodnog za noćenje. Idućeg dana treba nastaviti 1 h do planinarskog skloništa Kontejner, a zatim 3 h preko Botajne i Teple pole do Sv. Jure, a s tog vrha sići u Dubravu ili u Gata (2.30 h) i Omiš (još 1 h). Zahvaljujući bogatoj mreži markiranih putova na Mosoru su mogući vrlo raznovrsni izleti.
Treba napomenuti da krševita građa te izloženost suncu i žegi ljeti planinarenje čine napornim pa uspone treba planirati u jutarnjim satima i izbjegavati dugotrajna pješačenja, pogotovo oko podneva i u ranim poslijepodnevnim satima. Cijeli je Mosor zbog krševite građe posve bezvodan, osim rijetkih područja oko osamljenih izvora i lokvi vode pa sa sobom treba ponijeti dovoljno vode.

  • Mosor (Debelo brdo)
  • Lugarnica
  • Planinarski dom Umberto Girometta
  • Kozik / Sveti Jure
  • Gata

Otvori kartu u novom prozoru