Via Dinarica HR-G-02 Od Skrada do Javorove kose

Od Skrada do Javorove kose

Via Dinarica HR-G-02

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Zelena linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Od Skrada i Skradskog vrha prema Ravnoj Gori nastav­lja se gorska kosa dugačka oko 5 km, dinarskog smjera pružanja, na čijem je južnom kraju Javorova kosa. Skradski je vrh spojen uzdužnim putom preko Kicljevih jama i Kicljeva vrha s ravnogorskim krajem.
Od Skrada na Skradski vrh vodi markacija Goranskog planinarskog puta (1:30 h). Iz središta Skrada oznake vode kroz naselje pokraj groblja i crkve te se uspinju preko livadice u šumu. Nakon 20 minuta put prolazi preko Kavranove stijene (vidikovac). Slijedi prelazak asf. ceste, a zatim strm i razmjerno dugotrajan uspon šumskim putom do proplanka i kapelice na vrhu.
Od Skradskog vrha do Ravne Gore može se doći za 3 h hoda. Ovaj put nije u cijelosti markiran, ali se lako pronalazi uz pomoć zemljovida. Zanimljiv je kao poveznica Javorove kose i Skradskog vrha, a može se proći u više varijanti. Na dijelu puta od Kicljevih jama prema Javorovoj kosi put prati trasu Ravnogorskog planinarskog puta.
Tko polazi iz Skrada, može se najprije uspeti na Skradski vrh (1.30 h), a zatim na drugu stranu spustiti do sela Hribac, a tko ne želi na Skradski vrh, može ga zaobići tako da se iz Skrada uputi izravno cestom u Hribac. Put sa sjeverne strane Skradskog vrha dalje vodi u podnožje Kicljeva vrha gdje putokazi upućuju da možemo nastaviti d. u Ravnu Goru (mimo Ponora pod Kosicom), a lijevo za Kicljev vrh i Kicljeve jame. Od Kicljevih jama treba nastaviti kolnim putom prema Javorovoj kosi. Put se potkraj strmo uspinje mimo izvora Božji studenac do planinarskog skloništa »Javorova kosa«.

  • Skrad
  • Skradski vrh
  • Javorova kosa
  • Ravna Gora

Otvori kartu u novom prozoru