Via Dinarica HR-W-24 Spoj na livanjsku varijantu bijele linije Via Dinarice

Spoj na livanjsku varijantu bijele linije Via Dinarice

Via Dinarica HR-W-24

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Bijela linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Zbog posebnih obilježja planine Dinare koja je dala ime cijelim Dinaridima i putu Via Dinarica, bijela linija Via Dinarice se na području Dinare, od Knina do južnog ruba Kamešnice, grana u tri varijante. S planinarskog gledišta najatraktivnija je troglavska varijanta koja vodi po vršnoj zoni Dinare, Troglava i Kamešnice (trasa tzv. “Puta Oluje”). Glavna nevolja na toj varijanti, osim zahtjevnog terena, je nemogućnost prelaska državne granice Hrvatske i BiH izvan uređenih graničnih prijelaza. Stoga su kao zamjena za tu varijantu obilaznicima Via Dinarice u području Dinare ponuđene dvije varijante bijele linije: livanjska varijanta (preko prijevoja i graničnog prijelaza Strmica) i cetinska varijanta (niz rijeku Cetinu prema Sinjskom polju). Spoj na livanjsku varijantu vodi iz Knina cestom uzbrdo prema graničnom prijelazu Strmica, gdje se prebacuje u Bosnu i Hercegovinu. Nakon spusta u Livanjsko polje, livanjska se varijanta bijele linije s hercegovačke strane uspinje na vrh Troglava i odatle prati greben dalje prema jugoistoku, preko cijelog Troglava i Kamešnice.
Otvori kartu u novom prozoru