Dinaridi info

Dinaridi u brojkama

200 planina
240 vrhova viših od 2000 m
20 nacionalnih parkova
19 lokaliteta svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a
2200 km riječnih tokova
200 prirodnih jezera
15000 speleoloških objekata
38000 registriranih biljnih i životinjskih vrsta
70000 srednjovjekovnih spomenika i drugih arheoloških lokaliteta


Dinarski naj

Najveće krško područje na svijetu
Najdublji kanjon u Europi – Tara
Dvije posljednje europske prašume: Perućica i Biogradska gora
Najviši vrh: Maja Jezerce
Najveće planine: Velebit, Dinara, Biokovo, Maglić, Durmitor Prokletije

Kenan Muftic, 'Walking the Via Dinarica' project leader on Prenj mountain, Bosnia and Herzegovina.

You may also like...