Postani partner!

Postani partner i predstavi svoju ponudu smještaja, prehrane, izleta i outdoor aktivnosti!

Članarina obuhvaća:

  • objavljivanje fotografija, opisa, kontakta, linka na web-stranicu na web platformi viadinarica.com i outdooractive.com (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku) – do 4 radna sata unosa jednokratno
  • set autorskih materijala (tekstova, fotografija, zemljovida) za slobodno korištenje u svrhu promocije ponude na Via Dinarici (turistički i drugi proizvodi, ponude putovanja i slično)
  • pravo na korištenje zaštićenog znaka (logotipa) Via Dinarica prema Sporazumu o korištenju znaka i autorskih materijala u skladu s pravilima i vizijom Via Dinarice, koji se sklapa između Udruge i korisnika
  • stručne i savjetodavne usluge iz područja obuhvaćenih Via Dinarica programom, do 10 h godišnje.

Članarina za pravne osobe

Zlatna članarina
Golden Class Membership
• turističke agencije (više od 5 zaposlenika)
• hoteli i ponuđači smještaja (više od 5 zaposlenika)
• restorani (više od 5 zaposlenika)
• trgovine (više od 5 zaposlenika)
• udruge za pustolovni turizam, sport, kulturnu baštinu, zaštitu okoliša, održivi razvoj i sl. (više od 5 zaposlenika)
• turističke zajednice županija, gradova i općina I. razine (Istarska, Kvarner, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska, Grad Split i Grad Dubrovnik)

Cijena članarine: 3000,00 kn/god. (vrijedi 365 dana od dana učlanjenja)


Srebrna članarina
Silver Class Membership
• ponuđači smještaja (3-5 zaposlenika)
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva / OPG-ovi (3-5 zaposlenika)
• turističke agencije / ponuđači outdoor usluga (3-5 zaposlenika)
• restorani (3-5 zaposlenika)
• udruge za pustolovni turizam, sport, kulturnu baštinu, zaštitu okoliša, održivi razvoj i sl. (3-5 zaposlenika)
• turističke zajednice županija, gradova i općina II. razine (sve TZ koje nisu navedene u I. razini)
• turističke zajednice gradova i općina
• lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)

Cijena članarine: 1000,00 kn/god. (vrijedi 365 dana od dana učlanjenja)


Brončana članarina
Bronze Class Membership
• udruge za pustolovni turizam, sport, kulturnu baštinu, zaštitu okoliša, održivi razvoj i sl. (manje od 3 zaposlenika)
• ponuđači smještaja (manje od 3 zaposlenika)
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva / OPG-ovi (manje od 3 zaposlenika)
• ponuđači outdoor usluga (manje od 3 zaposlenika)
• obrtnici, samostalni djelatnici u pustolovnom turizmu (turističke vodiči, planinarski vodiči, penjački vodiči, vodiči u sportovima na vodi i sl.)

Cijena članarine: 500,00 kn/god. (vrijedi 365 dana od dana učlanjenja)


Članarina za fizičke osobe

Članarina za fizičke osobe odnosi se na osobe koje ne ostvaruju komercijalnu djelatnost od pružanja usluga u turizmu.

Članarina obuhvaća:

  • članska prava prema Statutu UVDC

Cijena članarine: 100,00 kn/god. (vrijedi za kalendarsku godinu) 


Za plaćanje članarine za 2 godine odobrava se 15 % popusta.

Za plaćanje članarine za 3 godine odobrava se 30 % popusta.

Za sva pitanja obratite se na e-mail: info@viadinarica.hr