Predstavljanje puta u Hrvatskom planinaru

10474718523_813326f6af_bU časopisu “Hrvatski planinar” koji izdaje Hrvatski planinarski savez u listopadu 2014. objavljen je opširan članak o projektu Via Dinarica. Tim je člankom prvi put javnosti cjelovito predstavljena trasa triju linija – bijele, plave i zelene – kroz Hrvatsku. Tri linije puta kroz Hrvatsku obuhvaćaju približno 2000 kilometara atraktivnih planinskih i primorskih krajolika. Članak sadrži kratke opise i fotografije sa svih triju linija Via Dinarica, pojašnjenje koncepta projekta te preglednu kartu Hrvatske.

Preuzmite i prelistajte članak o Via Dinarici u Hrvatkom planinaru!

You may also like...