Put od milijun koraka

Kako bi bili u mogućnosti osmisliti kvalitetan i relevantan projekt međunarodni projektni tim poduzeo je u razdoblju od lipnja do prosinca 2013. terensko istraživanje Walking the Via Dinarica. Ravnajući se spoznajom da se jedino s gojzericama na nogama i kamerom u rukama, posjetom ljudima koji unapređuju i čuvaju te krajeve može steći realna slika i upoznati se s njihovom ponudom te promovirati njihove potrebe, terensko istraživanje provedeno je u svim zemljama koje povezuje Dinarsko gorje. Pri obilasku puta dugog milijun koraka projektni tim ostvario je brojne srdačne kontakte i uspješno započeo ostvarivati prirodno povezivanje među ljudima i institucijama koji djeluju u Dinaridima, što je jedna od glavnih niti vodilja projekta Via Dinarica. Provedbeni partner u obilasku hrvatskog dijela Dinarida bila je Stanica planinarskih vodiča Zagreb, a značajnu podršku pružile su stanice planinarskih vodiča Split, Šibenik, Zadar, Lika i Rijeka.

Rezultati istraživanja Walking Via Dinarica

Istraživanjem UNDP-a utvrđeno je da je Hrvatska u smislu resursa najrazvijena od svih država koje su uključene u Via Dinaricu i ima važnu ulogu prenošenja znanja i iskustva u regiju, ali i dalje postoji velika potreba i prostor za dodatna unaprjeđenja, posebno u smještajne objekte te cjelokupnu ponudu lokalnog stanovništva. Također, UNDP je identificirao Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske (MZOIP), Hrvatski planinarski savez (HPS), Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS) i Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF) kao najrelevantnije partnere u daljnjem razvoju projekta.

Trasiranje puta

Kao idući korak, nametnulo se pitanje neposrednog osmišljavanja puta, usklađeno s partnerima iz susjednih zemalja. Tako su osmišljene i trasirane tri linije puta. One se u velikom dijelu koriste već postojećom infrastrukturom koja postoji na terenu, no na nekim dionicama tek su definirani glavni smjerovi, koje će trebati prikladno urediti. Na dijelovima gdje ne postoji odgovarajuća infrastruktura pješačkih i planinarskih putova, za kretanje su preporučene cestovne prometnice, uz uputu da ih je najpogodnije obilaziti biciklom. Budući da je svaki put živi organizam, s razvojem turističke infrastrukture na terenu moguće su manje neposredne izmjene trase. Dakako, put će zahtijevati i redovno održavanje, i tu posebno valja naglasiti nezamjenjivu ulogu planinarskih udruga, upravljača planinarskih i drugih objekata, uprava nacionalnih parkova i parkova prirode, ponuđača turističkih usluga, turističkih zajednica, markacista, planinarskih vodiča i svih drugih partnera koji neposredno skrbe o putovima i objektima u našim planinama.

You may also like...