Udruga Via Dinarica Croatia

Programske aktivnosti i organizacijski okvir

Programske aktivnosti Via Dinarice:

  • razvijanje i promicanje planinskog turizma na području Dinarida;
  • potpora društvenom i gospodarskom razvoju brdsko-planinskih područja osnaživanjem poduzetničkih inicijativa lokalnog stanovništva;
  • očuvanje tradicionalnih djelatnosti te podrška pokretanju novih turističkih proizvoda i usluga u brdsko-planinskim područjima;
  • uređenje, održavanje i unaprjeđenje turističke, sportske, rekreacijske, planinarske i druge infrastrukture i ponude;
  • očuvanje i promicanje prirodne i kulturne baštine;
  • razvijanje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša i prirode;

Projekt Via Dinarica u Hrvatskoj započeo je UNDP – Program za razvoj Ujedinjenih naroda. Provedbeni partner u početku bila je Stanica planinarskih vodiča Zagreb. Od 2016. do 2020. program Via Dinarica u Hrvatskoj bio je organiziran kroz Udrugu Via Dinarica Croatia – neprofitnu udrugu za promociju planinskog turizma i unaprjeđenje socijalnog partnerstva na području Dinarida. Prestankom djelovanja Udruge Via Dinarica Croatia programske aktivnosti Via Dinarice u Hrvatskoj nastavljaju se u okviru Hrvatskog planinarskog saveza, uz suradnju s drugim fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Mail adresa za kontakt:
info@viadinarica.hr

Telefon za kontakt:
Alan Čaplar +385 91 51 41 740