Via Dinarica HR-B-14 Srednja Dalmacija

Srednja Dalmacija

Via Dinarica HR-B-14

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Plava linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Priobalno područje između gradova Šibenika i Splita je pitomo i blago valovito, s vrhovima do 700 m visine. U reljefu se ističe nekoliko nizova uzvišenja usporednih s morskom obalom. Jedan je Orlice – Boraja – Vilaja, a drugi, sjeveroistočno od Dubravsko-biranjskog udubljenja, brdo Trtar. Reljefno je zanimljiv i obližnji kanjon rijeke Krke koji je duboko usječen u bezvodnoj visoravni i predstavlja pravu kršku oazu. Na cijelom šibenskom području, osim u kanjonu Krke, vegetacija je oskudna, tipično mediteranska. Brda su pretežno obrasla makijom i omogućuju lijepe vidike.
Brdo Trtar nalazi se iznad kanjona Krke, a ima dva podjednako visoka vrha, Krtolin i Orlovaču. Na vršnom dijelu brda nalazi se 14 golemih vjetroturbina vjetroelektrane Trtar–Krtolin koja strujom opskrbljuje Šibenik i okolicu. Nekada davno Trtar i kraj oko njega bili su obilato zasađeni vinovom lozom, a njegovo vino s nazivom Tartar bilo je najbolje u Dalmaciji, no od nekadašnjih vinograda nema više nikakvih tragova.
Put Via Dinarica se s Trtra prebacuje na planinu Boraju, te se nastavlja prema Oporu i Labištici. Boraja je viša od Trtra i pruža lijepe vidike. Ima oblik grebena izduženog 15 km. Na južnom dijelu na Boraju se nadovezuje malo viša Vilaja. Već pri prvom susretu s planinom zapažaju se njezine reljefne osobitosti: niske krške površine i suhe doline prošarane primorskom makijom i rijetkom degradiranom šumom. Put se od Boraje južno nastavlja na brda Labišnicu i Opor te planinu Kozjak prateći trasu nekadašnjeg Planinarskog puta Dalmacija.

  • Trtar
  • Boraja
  • Labinštica (Labin Dalmatinski)
  • Opor
  • Vilaja
  • Malačka

Otvori kartu u novom prozoru