Projekt Via Dinarica

 

Uz velika prirodna bogatstva, cijelo dinarsko područje je bogato povijesnim i kulturnim naslijeđem, što predstavlja idealnu priliku za regionalnu suradnju među zemljama koje Dinaridi prirodno povezuju. Upravo s tom idejom, nastao je međunarodni projekt Via Dinarica, kojemu su cilj unaprjeđivanje, razvoj i povezivanje potencijala Dinarskoga gorja. Projekt ukazuje na potencijale koje regija ima, kako za regionalni razvoj i pustolovni turizam, tako i za sportske i društvene djelatnosti u planinskim područjima. Projekt je inicirao Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. UNDP je kao nositelj projekta dosad izgradio mrežu partnera i suradnika na nacionalnoj razini.

Put od Slovenije do Albanije

Glavna okosnica projekta Via Dinarica je trasiranje, uređenje i promoviranje atraktivnog dinarskog mega-puta od Slovenije do Albanije. Osmišljavanje takvoga puta i cjelokupni projekt potaknut je uspješnim primjerom Via Alpine, puta koji je umrežavanjem osam alpskih država omogućio ulaganje značajnih sredstava u razvoj alpske regije. Prostor Dinarskog gorja ima sve preduvjete da se na sličan način, uz osmišljeno korištenje i uvažavanje specifičnosti, unaprijede potencijali nerazvijenih planinskih područja. Takvih mega-putova ima još: najpoznatiji su Inka Trail u Peruu i hodočasnički put Svetog Jakoba (Camino de Santiago) u Francuskoj i Španjolskoj. Isti koncept slijede i europski pješački putovi.

Dinaridi prirodno povezuju

Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima i drugim izletnicima koji posjećuju Dinaride kao turisti, ali istodobno i platforma za razvoj i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta za ljude koji u Dinaridima žive. Jedan od temeljnjih ciljeva projekta je, uz planinarske aktivnosti, promovirati lokalno gospodarstvo i time turistima približiti domaću hranu, smještaj, različite usluge i slično. Osim toga, središnji motiv Via Dinarice je regionalno povezivanje u ostvarenju zajedničkih razvojnih ciljeva. Taj motiv izražen je kroz projektni moto Via Dinarice – eng. »Connecting naturally« – prirodno povezuje. Među narodima koje kao okosnica povezuje Dinarsko gorje postoje snažne povijesne i kulturne veze te brojne sličnosti koje proizlaze iz stoljetnih povijesnih doticaja. Uostalom, jezici kojima se služe narodi na dinarskom području omogućavaju da se ljudi neposredno razumiju. Ta povezanost dobar je temelj za projektno povezivanje u razvoju prostora koji ti narodi dijele.

Govoreći o povijesnim i kulturnim obilježjima dinarskog prostora, ne treba zaboraviti da upravo naziv Dinarskoga gorja ima korjene u nazivu ilirskog plemena Dindari koje je obitavalo na širokom dinarskom prostoru prije doseljenja Slavena. Ime je također sačuvano u nazivu dviju hrvatskih planina (Dinara kod Knina i Dinara kod Omiša). Vrh planine Dinare, visok 1831 metar, ujedno je i najviša točka u Hrvatskoj i kao takva ima posebno nacionalno značenje.

Tri linije

Put Via Dinarica sastoji se od tri osnovna smjera (koridora) – tri usporedne trase. Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linija unutrašnje Dinaride. Sve tri linije koridora Via Dinarice protežu se duž dinarskog područja Hrvatske, a djelomično se i dodiruju. U Hrvatskoj Via Dinarica obilazi šest nacionalnih parkova (Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, Plitvička jezera, Krka, Mljet), četiri parka prirode (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo) i dva stroga prirodna rezervata (Bijele i Samarske stijene te Rožanski i Hajdučki kukovi na Velebitu).

You may also like...