Via Dinarica HR-G-04 Od Kamačnika do Kleka

Od Kamačnika do Kleka

Via Dinarica HR-G-04

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Zelena linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Na sjevernim pristrancima šumovita masiva Velike Kapele, orijentiran prema sjeveru, usjekao se kanjon rječice Kamačnika. U području južno od njega pruža se golemo nenaseljeno gorsko područje koje se nastavlja na Klek iznad Ogulina. Jedan od najviših vrhova u tom masivu je Bijela kosa. Najprivlačnija planinarska točka svakako je kanjon Kamačnika, čija voda izvire u tamnozelenom jezercu, okruženom strmim padinama.
Planinarske markacije za obilazak Kamačnika i put prema Kleku počinju u središtu Vrbovskog i spuštaju se najprije kratko na željezničku stanicu Vrbovsko. Put prelazi željezničku prugu (nepregledno!) i ubrzo stiže do ribičke kuće (zapravo restorana) na ušću Kamačnika u Dobru (10 minuta od željezničke stanice). Tu počinje turistički put kroz kanjon Kamačnika koji vodi čas rubom stijene, čas drvenim galerijama, a čas mostićima s jedne na drugu stranu. Na najužem dijelu kanjon je nadsvođen s dva mosta autoceste Zagreb – Rijeka. Nedugo nakon toga kanjon se širi u dolinu, a put račva; l. uzbrdo odlazi markacija prema Kleku (6 h), a desno se preko drvenog mosta prelazi na l. obalu Kamačnika i njome za još 15 minuta stiže do izvora.
Od spomenutog križanja (prije drvenog mosta u Kamačniku) markacija prema Kleku uspinje se najprije do šumskog objekta, do kojeg je provedena i šumska cesta. Njome se hoda nekoliko minuta, a onda uspon treba nastaviti šumskim putovima i vlakama koje presijecaju još četiri šumske ceste. Na toj je cesti raskrižje s putokazima s kojeg se ravno nastavlja put Kleka, a desno uspon na vrh Bijele kose. Put prema Kleku dugo vodi šumom, a zbog brojnih križanja šumskih cesta i putova u tom prostranom šumovitom području svakako treba koristiti dobar zemljovid. Put od Vrbovskog do planinarskog doma na Kleku uređen je kao etapa Goranskog planinarskog puta (GPP), a za obilazak je potrebno oko 7 sati.

  • Vrbovsko
  • Kamačnik
  • Bijela Kosa
  • Klek

Otvori kartu u novom prozoru