Via Dinarica HR-G-05 Klek – Ogulin – Modruš

Klek – Ogulin – Modruš

Via Dinarica HR-G-05

Tekst: Hrvatski | English | Deutsch – Preuzmi GPX trag
Prikaz etape na interaktivnom portalu: Hrvatski | English | Deutsch
« Prethodna etapa
| Zelena linija Via Dinarice | Iduća etapa »

Klek je istaknuta planina na istočnom rubu Velike Kapele, iznad grada Ogulina. Iako nije visok ni površinom velik, jedno je od najatraktivnijih i najpopularnijih planinskih odredišta u Hrvatskoj. Ima oblik 3-4 km dugog hrpta strmih strana, ispruženog smjerom sz.–ji. Padine su mu od podnožja pa do 1000 metara pokrivene šumom, a ispod planine prostire se više širokih livada. Međutim, pozornost promatrača, s koje god se strane prilazi Kleku, privlači vršna 200 metara visoka stjenovita glava. Stijene su mjestimice okomite, pa i prevjesne i zato je Klek ujed­no i popularno alpinističko penjalište. Gledan s juga, Klek se doima se kao usnuli div kojemu su stijene Klečice stopala, a vršna stijena glava. Klek i Ogulin odigrali su važnu ulogu u povijesti planinarstva i alpinizma u Hrvatskoj.
Od planinarskog doma na Kleku postoji atraktivan put za uspon na vrh Kleka, koji predstavlja pravi alpski doživljaj, ali može biti opasan kada su stijene skliske. Podjednako je zanimljiv i planinarski put do stjenovitih Klečica. Markacija prestaje pod stijenom Klečice, a uspon uz stijene moguć je samo iskusnim penjačima.
Između Kleka i Ogulina postoji vrlo lijepa i dobro obilježena planinarska staza, kojom se za 3 sata može stići do rijeke Dobre u središtu Ogulina. Od planinarskog doma »Klek« za 15 minuta se stiže do mjesta gdje se lijevo odvaja put prema Ogulinu. Njime strmo silazimo na lijepe livade, uz vidik prema stjenovitoj glavi Kleka. Mimo brda Sovenica, planinarske markacije spuštaju se na cestu Ogulin – Bjelsko – Jasenak. Tu prolazimo kroz područje zapuštenog sportsko-rekreacijskog centra Kneja i dalje, naizmjence preko lijepih livada i kroz šumu silazi u selo Vučići. Na daljnjem putu markacije prate cestu, usporedno s tokom rijeke Dobre, u središte grada Ogulina.

  • Klek
  • Kneja
  • Ogulin

Otvori kartu u novom prozoru